Certifikovaný Tematicko-apercepční test

Lektoři: Mgr. Martina Telerovská, Mgr. Jiří Michalec, Ph.D.

Místo konání: Praha, Brno, Olomouc


NOVÝ Certifikovaný kurz Tematicko-apercepční test

Místo: Praha

Čas: 9-16

Cena: 15000,-Kč za celý kurz (10 bloků)

Termíny 2024: 

5.4.

24.5.

21.6.

27.9.

25.10.

22.11.

13.12.

zbývající 3 termíny proběhnou v prvním čtvrtletí 2025 po vzájemné domluvě na kurzu)

KURZ JE OBSAZEN. 

Obecné informace o kurzu

Garant a koordinátor: Mgr. Martina Telerovská

Lektorský tým: Mgr. Martina Telerovská, Mgr. Jiří Michalec, Ph.D.

Informace o kurzu: Celý kurz probíhá jako teoreticko-praktická výuka, dotovaná 70 hodinami. Cílem základního kurzu je zajistit vzdělání v teorii metody z hlediska percepčně kognitivního i projektivního aspektu, znalost zásad praktického použití metody s cílem zajistit osvojení si standartních postupů v administraci, postupů kvantifikace a kategorizace dat a metodologii interpretace, aby výsledky vyšetření byly spolehlivé a srovnatelné. Kurz dále zahrnuje v nezbytném rozsahu výuku psychopatologie, psychodynamických modelů diagnostiky osobnosti, zakotvených v psychoanalytické teorii osobnosti a odpovídajících výkladových principech.

Kurz je určený pro psychology. Certifikát lze vystavit pouze psychologům pracujícím ve zdravotnictví a klinickým psychologům.

Náplň kurzu

 • Historie a vývoj metody TAT, zakotvení metody v psychoanalýze. Srovnání TAT s jinými projektivními metodami a metodami diagnostiky osobnosti
 • Teoretické základy TAT metody. TAT jako percepčně kognitivní metoda. TAT jako projektivní metoda. Význam TAT pro porozumění rejstříkům psychopatologického fungování v kontextu současného psychodynamického přístupu.
 • Analýza vyprávění. Prezentace a seznámení se se skórovacím manuálem, obsahem skórovací tabulky a identifikací diskurzivních prostředků, analýza materiálu, manifestní obsahy a latentní podněty tabulí.
 • Syntéza dat. Kategorizace diskurzivních prostředků, určení problematik, hypotézy o psychické organizaci osobnosti. Praktický nácvik skórování s využitím klinického materiálu.
 • Praktická část. Kvantifikace a kategorizace dat, kvantitativní a kvalitativní interpretace skórů s přihlédnutím k novým poznatkům a postupům statistického a psychodynamického přístupu.
 • Diagnostika osobnosti, jejich psychických funkcí a poruch - myšlení, emotivity, povahy úzkosti, obranných mechanismů a intrapsychických konfliktů.
 • Tvorba diferenciálně idiografické diagnózy. Stanovení prognózy psychického onemocnění a optimálního terapeutického přístupu.
 • Rozbory klinických případů: (Psycho)neurózy, Narcistické stavy, Hraniční stavy, Psychózy

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost:

 • aplikaci TAT metody při výkonu zdravotnického povolání v oblasti klinické psychologie standardním a vědecky podloženým způsobem
 • je oprávněný ji používat jako metodu klinického posouzení psychického fungování pacienta a jeho psychické poruchy, k řešení diferenciálně diagnostických úkolů a plánování psychologické léčby
 • dovede uplatnit odborné vědomosti a postupy nezbytné pro aplikaci diagnostické metody TAT, včetně odborné komunikace a terminologicky správné interpretace výsledků.

Způsob zakončení kurzu: Ověřování znalostí u účastníků se realizuje kontinuálně v průběhu celého kurzu (sledování rozvoje schopnosti aplikovat teorii TAT metody v práci s prezentovaným klinickým materiálem).
V závěru kurzu účastníci osvědčí svou kompetenci v práci s TAT metodou sepsáním kasuistiky a veřejnou prezentací samostatně zpracovaného klinického případu z vlastní praxe.
Závěrečné ověření znalostí budou zajišťovat Mgr. Martina Telerovská a Mgr. Jiří Michalec, Ph.D.
Po úspěšném absolvování obdrží účastník kurzu certifikát o absolvování kurzu a o získání zvláštní odborné způsobilosti k používání metody TAT v klinické psychologii.

Trvání kurzu: 10 jednodenních bloků

Počet účastníků: Maximálně 25

Cena kurzu: Celková cena 15000,-Kč za celý kurz