Vývojové aspekty Rorschachovy metody a její užití u dětí

Lektor: PhDr. Dana Krejčířová

Vývojové aspekty Rorschachovy metody a její užití u dětí (I-IV)

Místo: Praha

Čas: 9-16

Cena: 6000,- Kč za celý kurz ( 4 části)

Termíny: nový běh není vypsán

Obecné informace o kurzu

Lektor: PhDr. Dana Krejčířová

Informace o kurzu: Seznámení se s vývojovými aspekty Rorschachovy metody při použití u dětí od předškolního věku do adolescence; specifika signování a interpretace výsledků s přihlédnutím k vývojovým aspektům. Teorie a rozbor vybraných protokolů.

Náplň kurzu: 

1. část: Zvláštnosti administrace ROR u dětí. Vývoj dětských protokolů v předškolním věku, vývojová stádia protokolů a jejich vztah k regresivním fenoménům u dospělých, určování vývojové zralosti, hloubky regresu či stupně desintegrace; možnosti a meze kvalitativního přístupu k interpretaci. Příklady klinického využití ROR u dětí předškolních

2. část: Vývoj protokolů ve školním věku a dospívání; možnosti kvantitativního hodnocení a užití norem; interpretace s ohledem na věk a kognitivní zralost. Rozbor vybraných protokolů.

3. část: Speciální skóry a zvláštní fenomény v dětských protokolech a jejich vztah k poruchám myšlení; diagnostika poruch autistického spektra a dětských psychóz. Kasuistické ukázky.

4. část: Využití ROR v diferenciální diagnostice u dětí a dospívajících; známky úzkosti a deprese v závislosti na kognitivní zralosti; obraz ADHD, diferenciální diagnostika poruch chování, dissociativní fenomény. Rozbor protokolů.

Způsob zakončení kurzu: Kurz je možno započítat jako součást základního certifikovaného kurzu. Na konci kurzu obdrží účastníci doklad o absolvování.

Trvání kurzu: 4 denní kurz

Čas: 9-16

Počet účastníků: maximálně 25

Cena: 5200,- Kč za celý kurz