Vývojová psychopatologie I-IV

Lektor: PhDr. Karolína Malá

NOVÝ Vývojová psychopatologie I-IV

Místo: Praha

Lektor: PhDr. Karolína Malá

Mgr. Blanka Gregorová, Mgr. Martina Augustová

Čas: 9-16

Cena: 6000,- Kč,- za celý kurz

Termíny: 30. 1., 13. 3., 17. 4. a 18. 6. 2024

KURZ JE OBSAZEN

Obecné informace o kurzu

Lektor: PhDr. Karolína Malá

Informace o kurzu: Tématický kurz "Vývojová psychopatologie" je určen všem psychologům. Vývojová psychopatologie představuje určitý úhel pohledu na psychopatologické jevy (jak se psychopatologie typicky objevuje a jak se vyvíjí obraz duševních poruch v průběhu života jednotlivce), zasahující tématicky až do období dospělosti. Zabývá se rizikovými a protektivními faktory pro normativní/psychopatologický vývoj. Jde o přístup integrující různé vývojově - psychologické teorie.

Náplň kurzu: 

  • Část I: Psychopatologie v kojeneckém, batolecím a předškolním věku a jejich celoživotní kontinuita (úvod do problematiky, mentální retardace, poruchy autistického spektra, ADHD, poruchy sociálních vztahů v dětství a další).
  • Část II: Psychopatologie středního dětství a prepuberty (poruchy učení, úzkostné poruchy, poruchy chování a predelinkventní vývoj).
  • Část III: Psychopatologie pubertálního věku a přechodu do adolescence (poruchy přijmu potravy, schizofrenie a bipolární afektivní porucha, sebepoškozování a suicidalita).
  • Část IV: Psychopatologie adolescence (problematika poruch osobnosti a jejich formování - disharmonický vývoj osobnosti, porucha pohlavní identity a alterace pohlavní orientace).

Trvání kurzu: Celkem 4 setkání.

Čas: 9-16

Počet účastníků: maximálně 25

Cena za celý kurz: 6000,- Kč