z. s.

Kurz Psychoterapie psychóz – 1

 
Místo konání
Praha
 

Termín: jaro 2020 (do kurzu je možné se hlásit) 

Cena: 2600,- Kč

 

Lektorka. Mgr. Hana Navrátilová

 

Kurz je určen všem psychologům, především těm, kteří se věnují nebo chtějí věnovat psychoterapeutické práci s pacienty s funkčním psychotickým onemocněním. V rámci tohoto dvoudenního kurzu se seznámí s hlavními zásadami a specifiky terapeutické práce s touto klientelou. Představena budou jak teoretická východiska, tak praktické techniky, doplněné příklady z praxe. Kurz nemůže nijak suplovat psychoterapeutický výcvik, spíše se snaží zprostředkovat zkušenost, jak lze psychoterapeutické postupy aplikovat u pacientů s psychózou. Upozornit na určitá úskalí a specifika.

 

Náplň kurzu:

·       Teoretická východiska etiopatogenese psychotického onemocnění

·       Specifika psychoterapeutické práce s psychotickými pacienty

·       Nároky na nosný terapeutický vztah

·       Možnosti a cíle skupinové psychoterapie

·       Náhled na nemoc jako cíl i funkční obrana

·       Práce se zdravými strukturami já

·       Aspekty a obsah psychoedukace v rámci prevence relapsu

·       Prevence postpsychotické deprese