z. s.

Kurz v MMPI-2

 

Garant a koordinátor

Mgr. Václav Šnorek

 

Lektorský tým

PhDr. Václava Probstová, CSc. a Mgr. Václav Šnorek

 

Informace o kurzu

MMPI-2 patří k základním testovým psychodiagnostickým metodám používaných klinickými psychology. Jde o celosvětově nejrozšířenější komplexní diagnostický nástroj pro zjišťování psychopatologie. Cílem kurzu je zajistit srovnatelně stejné vzdělání v teoretickém zázemí testu, znalost zásad jeho praktické aplikace s cílem zajistit dodržování standardních postupů v administraci, kvantitativním a kvalitativním vyhodnocení jednotlivých škál v jejich vzájemné konfiguraci i jednotlivě tak, aby výsledky vyšetření byly spolehlivé a srovnatelné. Skupinová supervize vede k prohloubení schopnosti interpretace testu MMPI-2 v kontextu klinicko psychologického vyšetření; v jejím průběhu si také mohou účastníci osvojit postupy vlastního supervizního vedení.

Kurz je určen pro psychology ve zdravotnictví a pro klinické psychology.

 

Náplň kurzu

Základní část (4 dni), supervizní část (2 dni).

Vymezení klinické psychodiagnostiky. Její principy a specifika. Klíčové diagnostické kategorie. Současné teorie osobnosti.

Charakteristika testu. Jeho historie. Psychometrické kvality. Administrace a skórování. Klinické škály, validizační indexy.

Schéma interpretace. Obsahové škály, doplňkové škály, kritické položky. Interpretace, kódové typy.

Strukturální analýza. Možnosti kvalitativní interpretace.

Složitější kódové typy. Škály poruch osobnosti, škály psychopatologie osobnosti, škály sebevražedného jednání, psychoticko-neurotické indexy.

Integrace MMPI-2 a ROR (Comprehensive System).

Vliv demografických proměnných a uspořádání testové situace. MMPI u adolescentů a mladších dospělých. Restrukturované klinické škály.

Supervize vlastních nálezů

 

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost

Absolventi certifikovaného kurzu získají zvláštní odbornou způsobilost k aplikaci MMPI-2 v souladu s nejnovějšími poznatky; k užívání aktuální a relevantní odborné terminologie; k oprávnění vykonávat supervizní a posudkovou činnost v oblasti administrace a interpretace MMPI-2 v kontextu klinicko-psychologického vyšetření.

 

Způsob zakončení kurzu

Ověření znalostí formou závěrečné zkoušky.

 

Trvání kurzu

Celkem 6 jednodenních bloků.

 

Počet účastníků

Maximálně 15

 

Cena za celý kurz

7800,- Kč za celý kurz