z. s.

Cyklus Vývojová psychopatologie I-IV


Místo konání
Praha

 

Termín

14.1.,11.2.,28.4.,15.9.2020

 

Lektor

PhDr. Karolína Malá

 

Informace o kurzu

Tématický kurz "Vývojová psychopatologie" je určen všem psychologům. Vývojová psychopatologie představuje určitý úhel pohledu na psychopatologické jevy (jak se psychopatologie typicky objevuje a jak se vyvíjí obraz duševních poruch v průběhu  života jednotlivce), zasahující tématicky až do období dospělosti. Zabývá se rizikovými a protektivními faktory pro normativní/psychopatologický vývoj. Jde o přístup integrující různé vývojově – psychologické teorie.

 

Náplň kurzu

Část I: Psychopatologie v kojeneckém, batolecím a předškolním věku a jejich celoživotní kontinuita

(úvod do problematiky, mentální retardace, poruchy autistického spektra, ADHD, poruchy sociálních vztahů v dětství a další).

Část II: Psychopatologie středního dětství a prepuberty

(poruchy učení, úzkostné poruchy, poruchy chování a predelinkventní vývoj).

Část III: Psychopatologie pubertálního věku a přechodu do adolescence

(poruchy přijmu potravy, schizofrenie a bipolární afektivní porucha, sebepoškozování a suicidalita).

Část IV: Psychopatologie adolescence

(problematika poruch osobnosti a jejich formování – disharmonický vývoj osobnosti, porucha pohlavní identity a alterace pohlavní orientace).

 

Trvání kurzu

Celkem 4 setkání.

 

Čas
9-16

 

Místo konání
Praha

 

Počet účastníků

maximálně 25

 

Cena za celý kurz

5200,- Kč 

Místo konání

Praha