z. s.

Disharmonický vývoj osobnosti

 

Lektor

PhDr. Karolína Malá


Informace o kurzu

Jednodenní kurz se krátce soustřeďuje na teoretický rámec diagnostiky disharmonického vývoje osobnosti a dále na kazuistikách jsou podrobně ilustrovány jednotlivé typy disharmonických vývojů, doložen je následně jejich  teoretický prototypický popis. Pozornost je věnována rovněž srovnání jednotlivých typů disharmonických osobnostních vývojů, tj. jejich diferenciální diagnostice. Vítány jsou i kazuistiky účastníků kursu s tím, že je možné určitou časovou dotaci věnovat i jejich případům z praxe.


Místo konání
Praha
 

Počet účastníků

maximálně 25  

 

Cena za kurz

1300,- Kč

 

Termín kurzu
13.10.2020

 

Místo konání

Praha