z. s.

OPD-2 Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika a interview

 

Garant a koordinátor

Mgr. Roman Telerovský

 

Lektorský tým

Mgr. Roman Telerovský, MUDr. David Holub, Mgr. Martina Telerovská

 

Informace o kurzu

Kurz probíhá jako teoreticko-praktická výuka, dotovaná 60 hodinami. Výuka probíhá blokově. Za absolvovaný kurz budou přiděleny body AKP dle systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů. 

 

Určení:

Určen pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.

(Do kurzů, které nebudou vedeny jako certifikované, se mohou hlásit také psychiatři, psychosomatičtí lékaři, psychoterapeuti a další zdravotničtí odborníci).

 

Náplň kurzu

Záměrem postgraduálního kurzu je poskytnout praktické vzdělání v psychodiagnostické metodě Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2. Cílem je zajistit získání těchto znalostí a dovedností:

  1. vedení úvodního psychodiagnostického rozhovoru dle principů OPD-2,
  2. klinické posouzení psychického fungování pacienta dle jednotlivých diagnostických os (prožívání nemoci a předpoklady pro léčbu, dysfunkční vztahové vzorce, intrapsychický konflikt, osobnostní struktura, psychická porucha) tak, aby výsledky byly spolehlivé a srovnatelné,
  3. formulování psychodynamického závěru a posouzení indikace a navržení plánu psychologické léčby,
  4. hodnocení změn a efektu psychologické léčby.

Kurz dále zahrnuje v nezbytném rozsahu výuku psychopatologie, psychodynamických modelů diagnostiky osobnosti a odpovídajících výkladových principů.

 

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost

Absolvent certifikovnaého kurzu získá absolvováním "zvláštní odbornou způsobilost pro aplikaci Operacionalizované psychodynamické diagnostiky OPD-2 při výkonu zdravotnického povolání v oblasti klinické psychologie standardním a vědecky podloženým způsobem." 

Absolventi necertifikovaného kurzu obdrží certifkát IKP o způsobilosti používat OPD-2 v psychologické, psychoterapeutické a výzkumné praxi.

 

Způsob zakončení kurzu

Ověřování znalostí u účastníků se realizuje kontinuálně v průběhu celého kurzu (sledování rozvoje schopnosti aplikovat OPD-2 v práci s předloženým klinickým materiálem). Kurz je uzavřen závěrečným ověřením znalost

 

Trvání kurzu

3x dvoudenní setkání (pá/so) v průběhu jednoho roku

 

Počet účastníků

Maximálně 20

 

Cena

11700,- Kč za celý kurz