z. s.

Pokračovací kurz OPD-2

 

Lektor

MUDr. David Holub

Místo konání

Praha

Počet účastníků

17 (do kurzu je možné se hlásit)

Čas

pátek: 9-16

Cena

1300,- Kč 

Termíny

1.6.2018

 

Záměrem kurzu pro pokročilé (absolventy postgraduálního kurzu OPD-2) je prohloubení a upevnění znalostí a dovedností osvojených v úvodním certifikovaném kurzu. Jednotlivé ukázky česky vedeného psychodynamického interview (nahrávky lektorů a frekventantů kurzu) v českém jazyce poskytnou příležitost porozumět dalším rovinám vedení rozhovoru dle OPD-2, přemýšlení a posuzování psychického fungování pacienta podle jednotlivých diagnostických os a na základě závěrečných formulací a určení léčebných ohnisek a navržení poučeného plánu léčby. Pokračovací kurz je vhodný pro všechny absolventy certifikovaného OPD-2 kurzu, kteří stojí o využití tohoto psychodynamického diagnostického nástroje ve své praxi nebo výzkumných projektech. Kurz je zaměřený prakticky a vede k posílení vnitřní spolehlivosti a jistoty při psychodynamické formulaci, čemuž napomáhá práce s klinickým materiálem v češtině.