z. s.

PTSD Postatraumatická stresová porucha

 

Lektor

Mgr. Pavel Král

 

Informace o kurzu

Kurz pokrývá teorii ve smyslu vývoje konceptu PTSD od historických pojetí přes DSM III až k DSM V a hlavní biologické a psychologické teorie o příčinách vzniku této poruchy. Dále psychologickou diagnostiku PTSD (specifika vedení rozhovoru s traumatizovaným pacientem, specializované diagnostické metody a obraz PTSD v běžně používaných psychodiagnostických metodách jako např. ROR a MMPI-2). Další část kurzu bude věnována psychoterapeutickým postupům a technikám. Závěrečná část kurzu bude zaměřena kazuisticky - je možné se věnovat jak kazuistikám lektora, tak i kazuistikám účastníků. 

 

Určení:

Nabízený kurs je určen psychologům, kteří pracují s klienty, jejichž obtíže pramení z prožitého traumatu.

(Do kurzu se mohou hlásit také psychiatři, psychoterapeuti a další zdravotničtí odborníci).

 

Náplň kurzu

1. část: Teorie a diagnostika PTSD

2. část: Psychoterapie PTSD

3. část: Práce s kazuistikami.

 

Způsob zakončení kurzu

Po úspěšném absolvování obdrží účastník kurzu potvrzení o jeho absolvování.

 

Trvání kurzu

Tři jednodenní setkání

 

Počet účastníků

Maximálně 16

 

Cena

3300,- Kč za kurz