z. s.

Vývojové aspekty Rorschachovy metody a její užití u dětí

 

Termín

14.9., 12.10., 9.11. a 7.12. 2020

 

Místo konání

Praha

 

Lektor

PhDr. Dana Krejčířová

 

Informace o kurzu

Seznámení se s vývojovými aspekty Rorschachovy metody při použití u dětí od předškolního věku do adolescence; specifika signování a interpretace výsledků s přihlédnutím k vývojovým aspektům. Teorie a rozbor vybraných protokolů.

 

Náplň kurzu

1. část: Zvláštnosti administrace ROR u dětí. Vývoj dětských protokolů v předškolním věku, vývojová stádia protokolů a jejich vztah k regresivním fenoménům u dospělých, určování vývojové zralosti, hloubky regresu či stupně desintegrace; možnosti a meze kvalitativního přístupu k interpretaci. Příklady klinického využití ROR u dětí předškolních

2. část: Vývoj protokolů ve školním věku a dospívání; možnosti kvantitativního hodnocení a užití norem; interpretace s ohledem na věk a kognitivní zralost. Rozbor vybraných protokolů.

3. část: Speciální skóry a zvláštní fenomény v dětských protokolech a jejich vztah k poruchám myšlení; diagnostika poruch autistického spektra a dětských psychóz. Kasuistické ukázky.

4. část: Využití ROR v diferenciální diagnostice u dětí a dospívajících; známky úzkosti a deprese v závislosti na kognitivní zralosti; obraz ADHD, diferenciální diagnostika poruch chování, dissociativní fenomény. Rozbor protokolů.

 

Způsob zakončení kurzu

Kurz je možno započítat jako součást základního certifikovaného kurzu. Na konci kurzu obdrží účastníci doklad o absolvování.

 

Trvání kurzu

4 denní kurz

 

Čas
9-16

 

Počet účastníků

maximálně 25

 

Cena

5200,- Kč za celý kurz