z. s.

Nové kurzy

23.05.2017 12:00
 
Připravujeme další běhy kurzů 2018, do kterých je možné se hlásit.
 

 

Kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD2 - zahájení 19. 1. 2018

 

Kurz Vývojová psychopatologie I-IV - nový běh bude otevřen 9. 1. 2018

 

Kurz MMPI-2 - nový běh bude otevřen 7. 2. 2018

 

Kurz Wechslerovy škály WAIS-III bude otevřen 29. 1. 2018

 

Kurz Psychoterapie psychóz bude otevřen 24. 3. 2018

Vyhledávání