z. s.

 

Institut klinické psychologie je spolkem, jehož cílem je

 

  • Sdružování a spolupráce mezi odborníky z oblasti klinické psychologie, psychiatrie, psychoterapie a příbuzných oborů
  • Podílení se na vývoji a užití psychodiagnostických metod v oblasti klinické psychologie
  • Mezioborová spolupráce v oblasti výzkumu v psychodiagnostice
  • Spolupráce na odborné postgraduální výuce v oblasti psychologie a příbuzných oborů
  • Organizování a zajišťování odborných seminářů, kurzů, přednášek, odborných symposií a konferencí
  • Vydávání periodických i neperiodických odborných publikací a tiskovin zabývajících se problematikou psychologie a psychodiagnostiky
  • Vedení webového portálu s odbornou tématikou
  • Realizace seminářů o diagnostice osobnosti a intelektu zejména ve vztahu k psychickým onemocněním a poruchám
  • Spolupráce se subjekty, které souvisí s činností spolku

 

PhDr. Jan Ženatý (1946 – 2018).pdf

 

 PhDr. Jan Ženatý (1946 – 2018) 


Dne 11. května 2018 poznamenala českou psychologickou veřejnost významná ztráta – zemřel PhDr. Jan Ženatý, který měl vliv na několik generací klinických psychologů v naší zemi.

Doktor Ženatý byl velmi osobitý člověk a nepřehlédnutelná osobnost. Jeho přímost, schopnost vidět dopředu a formulovat své vize, zájem o nové obzory okořeněný notnou dávkou skepticismu a ironickým nadhledem, i jeho smysl pro humor – obvykle černý – tvořili vzácnou směsici vlastností člověka, ke kterému má dodnes málokdo, kdo jej potkal, neutrální postoj. Ještě dlouho se budou v kuloárech vyprávět příběhy o poutavých, hlubokých, hravých a někdy i poměrně znepokojivých setkáních s ním.

Jan Ženatý se narodil r. 1946 v Miroslavi. Už v dětství to byl poněkud samotářský a intenzivně přemýšlivý člověk. Toto založení jej dovedlo ke studiu psychologie na Brněnské Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, kterou absolvoval v r. 1971. Jeho aktivita a ambice v oboru psychologie se u něj projevily již v průběhu studií, když absolvoval roční stáž u významného experimentálního psychologa Richarda Meiliho ve švýrarském Bernu. S nostalgií vzpomínal na přednášky známého psychiatra Medarda Bosse a na vstupní pohovory do proslulého Jungova institutu v Zürichu. Tam se u vstupních rozhovorů setkal s legendou jungovské analytické psychologie Marií-Louisou von Franz, kterou i po letech označoval stylem jemu vlastním – mluvil o ní jako o „děsivé ježibabě“. Jeho budoucnost ve Švýcarsku v r. 1969 přerušilo uzavření hranic komunistickým režimem a rozhodnutí se vrátit do rodné země a dokončit studia zde.

Po studiích nastoupil jako mladý psycholog na oddělení klinické psychologie v léčebně v Kroměříži, kde spolupracoval s profesorem Stanislavem Kratochvílem.  Absolvoval v poloilegalitě psychoanalytický výcvik v Praze. V roce 1981 zakládal společně s psychiatrem Martinem Jarolímkem Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov v Praze. Ve spolupráci s dalšími kolegy sepsal Úvod do Rorschachovy metody (1981). Tato publikace byla po několik desetiletí hlavní učebnicí této metody v České republice i na Slovensku a doposud slouží jako inspirace a most k bohaté tradici tohoto diagnostického nástroje. Doktor Ženatý také již od 80. let minulého století vedl kurzy práce s Rorschachovou metodou, ve kterých podle sdělení jednoho z tehdejších účastníků „šlo o naprosto unikátní zážitek výkladové práce“. Jeho kurzy od té doby absolovovala velká část klinických psychologů v naší zemi.

Po roce 1989 mohl doktor Ženatý začít oficiálně praktikovat psychoanalýzu, začal v té době jezdit do Frankfurtu nad Mohanem, kde na místním psychoanalytickém institutu pracoval a sám absolvoval další psychoanalytické vzdělání. Psychoanalýze se věnoval až do konce svého života. Udržoval také intenzivní kontakty s kolegy v německém Ulmu, kde spolupracoval s Helmutem Thomä a Horstem Kächele, jejiichž vlivnou učebnici psychoanalytické teorie a praxe s dalšími kolegy přeložil do češtiny (1992, 1996).

Působil tehdy rovněž jako externí vyučující na katedře psychologie Filosofické fakulty a později i na Fakultě sociálních studií v Brně. Podílel se aktivně na vzniku Asociace klinických psychologů ČR, ve které byl byl členem prvního presidia. V roce 1991 začal pracovat v dnešním Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, kde se podílel na tvorbě systému vzdělávání v klinické psychologii v naší zemi. Podílel se též na aktivitách České psychoanalytické společnosti a Společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii.

Velkým počinem pro klinickou psychologii a psychodiagnostiku u nás byl vznik České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody, jejíž zformování roce 2002 inicioval doktor Ženatý spolu s dalšími kolegy. Díky aktivitě pana doktora společnost navázala významné mezinárodnyí vazby a na jeho pozvání do Prahy přijížděli významní představitelé Rorschachovské diagnostiky. Pro zahraniční kolegy byl se svým originálním přístupem respektovaným partnerem. Naše oblíbená kolegyně Odile Husain u Montrealu, která je vysoce postavená autorita v Mezinárodní společnosti pro Rorschacha ve své reakci na zprávu o úmrtí pana doktora hrdě napsala: „Když jsem byla před půl rokem přednášet v Praze, řekl mi, že jsem se zlepšila!“. Byla pro ní čest, slyšet to z jeho úst. Společnost pro Rorschacha a projektivní metody dodnes sdružuje kolegy se zájmem o klinicko-psychologickou diagnostiku, podporuje dialog různých přístupů i rozvíjí dál kontakty se zahraničím. Za to patří dr. Ženatému patří velký dík.

V posledních deseti letech se doktor Ženatý soustředil zejména na výuku, supervizi a rozvoj vzdělávání v psychologické diagnostice (Rorschachova metoda a nejnověji Psychodynamické TAT). Pro tyto účely společně s kolegy založil Institut klinické psychologie. Pan doktor kolem sebe aktivně sdružoval mladší kolegy, kterým předával svůj ojedinělý způsob přemýšlení a práce, a jak mu bylo vlastní, postaral se sám o to, aby měl jeho odkaz pevné kořeny, na kterých budeme ve světě klinické psychologie ještě dlouho stavět. Byl by rád, že je to mnoha lidem v odborném světě nad slunce jasné.

Vyhledávání

Aktuality

13.02.2019 12:00

Nové kurzy

 

Připravujeme další běhy kurzů 2019 a 2020, do kterých je možné se hlásit.

 

 

Kurz Tematicko-apercepční test TAT - zahájení 20.9.2019 v PRAZE

 

Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody – nový běh v OLOMOUCI na podzim 2019

 

Certifikovaný kurz  Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika a interview OPD-2 - nový běh v BRNĚ 18.-19. října 2019

 

Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody – nový běh v BRNĚ v lednu 2020 (soboty)

 

Kurz MMPI-2 - nový běh bude otevřen na jaře 2020 v PRAZE