z. s.

 

Institut klinické psychologie je spolkem, jehož cílem je

 

  • Sdružování a spolupráce mezi odborníky z oblasti klinické psychologie, psychiatrie, psychoterapie a příbuzných oborů
  • Podílení se na vývoji a užití psychodiagnostických metod v oblasti klinické psychologie
  • Mezioborová spolupráce v oblasti výzkumu v psychodiagnostice
  • Spolupráce na odborné postgraduální výuce v oblasti psychologie a příbuzných oborů
  • Organizování a zajišťování odborných seminářů, kurzů, přednášek, odborných symposií a konferencí
  • Vydávání periodických i neperiodických odborných publikací a tiskovin zabývajících se problematikou psychologie a psychodiagnostiky
  • Vedení webového portálu s odbornou tématikou
  • Realizace seminářů o diagnostice osobnosti a intelektu zejména ve vztahu k psychickým onemocněním a poruchám
  • Spolupráce se subjekty, které souvisí s činností spolku

 

 

Vyhledávání

Aktuality

23.05.2017 12:00

Nové kurzy

 
Připravujeme další běhy kurzů 2018, do kterých je možné se hlásit.
 

 

Kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD2 - zahájení 19. 1. 2018

 

Kurz Vývojová psychopatologie I-IV - nový běh bude otevřen 9. 1. 2018

 

Kurz MMPI-2 - nový běh bude otevřen 7. 2. 2018

 

Kurz Wechslerovy škály WAIS-III bude otevřen 29. 1. 2018

 

Kurz Psychoterapie psychóz bude otevřen 24. 3. 2018