Supervize Rorschachovy metody

Lektor: Mgr. Marek Macák

Supervize Rorschachovy metody

(Supervize ROR protokolů z vlastní praxe posluchačů)

Místo: Praha

Čas: 9-16

Cena: 1700,- Kč/jedna část kurzu

Termíny 2024: 16. 2., 19. 4., 31. 5., 20. 9.,8. 11 a 6. 12.

Všechny jednotlivé části se konají kombinovaně, tzn. možnost prezenčně i online.

Obecné informace o kurzu

Lektorský tým: Mgr. Marek Macák a další odborníci

Informace o kurzu: Supervize ROR protokolů z vlastní praxe posluchačů.

Kurz je určen především absolventům základních kurzů v Rorschachově metodě, kteří se chtějí dále vzdělávat v interpretaci výsledků Rorschachovy metody a jejich integraci s ostatními metodami v klinickém vyšetření.

Podmínkou účasti je buď ukončený základní kurz, nebo aktivní zkušenost s Rorschachovou metodou. Nejde o uzavřený cyklus. Lze se přihlásit na kterýkoliv termín.

Každému bloku kurzu budou přiděleny body AKP dle systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů.

Náplň kurzu: Interpretace protokolů Rorschachovy metody, případně dalších doplňujících metod.

Trvání kurzu: Kurz probíhá v jednodenních blocích ve frekvenci jednou za měsíc a není časově omezený.

Čas: 9-16

Počet účastníků: maximálně 15

Cena: 1700,- Kč / jednodenní blok