Interpretace výsledků a formulace klinického nálezu na základě Rorschachovy metody

Lektor: Mgr. Marek Macák

Interpretace výsledků a formulace klinického nálezu na základě Rorschachovy metody

Místo: Praha

Čas: 9-16

Cena: 1300,- Kč/jedna část kurzu

Termíny: 

2019: 13. 9., 25. 10., 22. 11., 13. 12.

2020: 10. 1., 28. 2., 13. 3., 24. 4., 15. 5., 12. 6.

Obecné informace o kurzu

Lektorský tým: Mgr. Marek Macák a další odborníci

Informace o kurzu: Kurz je určen především absolventům základních kurzů v Rorschachově metodě, kteří se chtějí dále vzdělávat v interpretaci výsledků Rorschachovy metody a jejich integraci s ostatními metodami v klinickém vyšetření.

Podmínkou účasti je buď ukončený základní kurz, nebo aktivní zkušenost s Rorschachovou metodou. Nejde o uzavřený cyklus. Lze se přihlásit na kterýkoliv termín.

Každému bloku kurzu budou přiděleny body AKP dle systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů.

Náplň kurzu: Interpretace protokolů Rorschachovy metody, případně dalších doplňujících metod.

Trvání kurzu: Kurz probíhá v jednodenních blocích ve frekvenci jednou za měsíc a není časově omezený.

Čas: 9-16

Počet účastníků: maximálně 15

Cena: 1300,- Kč / jednodenní blok