Škola interpretace Rorschachovy metody

Lektor: Mgr. Marek Macák

Nový kurz: Škola interpretace ROR

Místo konání: Praha

Čas: 9-16

Cena: 1300.- Kč za jedno setkání (při platbě za celý cyklus je cena 4500,-Kč )

Termíny a program jednotlivých částí:

7.2.2022 Psychotické struktury v Rorschachově metodě 
21.3.2022. Hraniční pásmo v Rorschachově metodě I
11.4.2022. Hraniční pásmo v Rorschachově metodě II
2.5.2022 Neurotická struktura osobnosti
20.6. 2022 Téma bude upřesněno

Obecné informace o kurzu

Lektor: Mgr. Marek Macák

Informace o kurzu: Kurz je určen především absolventům základních kurzů v Rorschachově metodě, kteří se chtějí dále vzdělávat v Rorschachově metodě.

Náplň kurzu: V této sérii seminářů nabízíme hlubší seznámení s podnětnými historickými aspekty interpretace Rorschachovy metody. Jednotlivá témata budou pokryta s ohledem na vybrané přínosné koncepty klasických autorů i vybraných současných přístupů. Rorschachovská tradice nabízí množství klinicky významných konceptů, které současné kvantifikující modely opomíjí, přestože jejich znalost výrazně obohacuje a prohlubuje kvalitativní aspekt práce s Rorschachovou metodou. Účastníci budou obeznámeni s přínosy díle autorů jakými jsou D. Rapaport, R. Schafer, E. Schachtel, Z. Piotrowski, B. Klopfer, P. Lerner a další. Teoretické koncepty a interpretační postupy budou doplněny kasuistickými ukázkami a budou prezentovány ve vztahu k současným kvantitativním i kvalitativním přístupům k Rorschachově metodě. Jednotlivé setkání nejsou navazující, je tedy možné přihlásit se dle zájmu pouze na vybraná témata setkání.

Trvání kurzu: Kurz probíhá v jednodenních blocích ve frekvenci jednou za měsíc. Nejde o uzavřený cyklus. Lze se přihlásit na kterýkoliv termín.

Čas: 9-16

Místo: Praha

Počet účastníků: maximálně 15