Škola interpretace Rorschachovy metody

Lektor: Mgr. Marek Macák

Nový kurz: Škola interpretace ROR

Místo konání: Praha

Čas: 9-16

Cena: 1300.- Kč za jedno setkání (při platbě za celý cyklus je cena 4500,-Kč )

Termíny a program jednotlivých částí:

26.9.2022 Symetrie v ROR
10.10.2022 Zvířecí odpovědi v ROR
28.11.2022 Falešné self a jeho projevy v ROR
19.12.2022 Trauma a komplexní trauma v ROR

Obecné informace o kurzu

Lektor: Mgr. Marek Macák

Informace o kurzu: Kurz je určen především absolventům základních kurzů v Rorschachově metodě, kteří se chtějí dále vzdělávat v Rorschachově metodě.

Náplň kurzu: V této sérii seminářů nabízíme hlubší seznámení s podnětnými historickými aspekty interpretace Rorschachovy metody. Jednotlivá témata budou pokryta s ohledem na vybrané přínosné koncepty klasických autorů i vybraných současných přístupů. Rorschachovská tradice nabízí množství klinicky významných konceptů, které současné kvantifikující modely opomíjí, přestože jejich znalost výrazně obohacuje a prohlubuje kvalitativní aspekt práce s Rorschachovou metodou. Účastníci budou obeznámeni s přínosy díle autorů jakými jsou D. Rapaport, R. Schafer, E. Schachtel, Z. Piotrowski, B. Klopfer, P. Lerner a další. Teoretické koncepty a interpretační postupy budou doplněny kasuistickými ukázkami a budou prezentovány ve vztahu k současným kvantitativním i kvalitativním přístupům k Rorschachově metodě. Jednotlivé setkání nejsou navazující, je tedy možné přihlásit se dle zájmu pouze na vybraná témata setkání.

Trvání kurzu: Kurz probíhá v jednodenních blocích ve frekvenci jednou za měsíc. Nejde o uzavřený cyklus. Lze se přihlásit na kterýkoliv termín.

Čas: 9-16

Místo: Praha

Počet účastníků: maximálně 15