Škola interpretace Rorschachovy metody

Lektor: Mgr. Marek Macák

Škola interpretace ROR - BĚH 3

Místo konání: Praha

Čas: 9-16

Trvání kurzu: Kurz probíhá v jednodenních blocích ve frekvenci jednou za měsíc. Nejde o uzavřený cyklus. Lze se přihlásit jednotlivě.

Cena: 1500.- Kč za za jednotlivou část (při platbě za celý cyklus je cena 24000,-Kč ).

Jednotlivé části se konají kombinovaně, tzn. možnost prezenčně i online

Témata:
1. Psychotická struktura I – 8. 4. 2024
2. Psychotická struktura II – 20. 5. 2024
3. Nižší hraniční pásmo – 24. 6. 2024
4. Vyšší hraniční pásmo : 9. 9. 2024
5. Neurotická struktura : 14. 10. 2024
6. Pohybové odpovědi a fenomény v ROR : 11. 11. 2024
7. Barvové odpovědi a fenomény v ROR: 9. 12. 2024
8. Symetrie v ROR
9. Zvířecí odpovědi v ROR
10. Revidovaný Exnerův komprehenzivní systém
11. Perverze v ROR
12. Autismus v ROR
13. Poruchy myšlení v ROR
14. Trauma a ROR
15. Falešné self v ROR
16. Bipolarita v ROR
17. Art Brut očima Rorschacha, Rorschach očima Art Brut
18. Schizoidní osobnost v ROR
19. Psychopatie v ROR
20. Hraniční porucha osobnosti v ROR
21. Anankastická osobnost v ROR
22. Narcistická osobnost v ROR
23. Závislá a vyhýbavá osobnost v ROR
24. Histrionská osobnost v ROR


Škola interpretace ROR - Běh II

Místo konání: Praha

Čas: 9-16

Cena: 1500.- Kč za jedno setkání

Trvání kurzu: Kurz probíhá v jednodenních blocích ve frekvenci jednou za měsíc. Nejde o uzavřený cyklus. Lze se přihlásit jednotlivě.

Jednotlivé části se konají kombinovaně, tzn. možnost prezenčně i online

Škola interpretace II je druhý běh přednášek, které původně zazněly ve Škole interpretace I, je tedy doporučeno novým zájemcům začít tématy, které realizujeme ve Škole interpretace II. Témata, která aktuálně běží ve Škole interpretace I budou v budoucnu probírána ve Škole interpretace II a později také ve Škole interpretace III. Je nicméně možné přihlásit se na kterékoliv téma, jednotlivá setkání na sebe nenavazuji a účastníci si tak mohou volit témata, která je zajímají. Je třeba to vždy specifikovat v přihlášce.

Termíny a program jednotlivých částí:

18. 9. - Neurotická organizace osobnosti v ROR 

23. 10. - Pohybové odpovědi a fenomény v ROR

20. 11. - Barvové odpovědi a fenomény v ROR, 

11. 12. - Symetrie v ROR

2024:

9. Zvířecí odpovědi v ROR 8. 1. 2024

10. Revidovaný Exnerův komprehenzivní systém 19 .2. 2024

11. Perverze v ROR 25. 3. 2024

12. Autismus v ROR 15. 4. 2024

13. Poruchy myšlení v ROR 27. 5. 2024

14. Trauma a ROR 17. 6. 2024

15. Falešné self v ROR 16. 9. 2024

16. Bipolarita v ROR 7. 10. 2024

17. Art Brut očima Rorschacha, Rorschach očima Art Brut: 18. 11. 2024

18. Schizoidní osobnost v ROR 16. 12. 2024Škola interpretace ROR – Běh I

Místo konání: Praha

Čas: 9-16

Trvání kurzu: Kurz probíhá v jednodenních blocích ve frekvenci jednou za měsíc. Nejde o uzavřený cyklus. Lze se přihlásit jednotlivě.

Cena: 1500.- Kč za jedno setkání 

Jednotlivé části se konají kombinovaně, tzn. možnost prezenčně i online.

Termíny a program jednotlivých částí:

25.9. Histrionská osobnost a ROR

16.10. Narcistická osobnost a ROR

27.11. Autistická struktura a ROR

18.12. Bipolární spektrum a ROR

Obecné informace o kurzu

Lektor: Mgr. Marek Macák

Informace o kurzu: Kurz je určen především absolventům základních kurzů v Rorschachově metodě, kteří se chtějí dále vzdělávat v Rorschachově metodě.

Náplň kurzu: V této sérii seminářů nabízíme hlubší seznámení s podnětnými historickými aspekty interpretace Rorschachovy metody. Jednotlivá témata budou pokryta s ohledem na vybrané přínosné koncepty klasických autorů i vybraných současných přístupů. Rorschachovská tradice nabízí množství klinicky významných konceptů, které současné kvantifikující modely opomíjí, přestože jejich znalost výrazně obohacuje a prohlubuje kvalitativní aspekt práce s Rorschachovou metodou. Účastníci budou obeznámeni s přínosy díle autorů jakými jsou D. Rapaport, R. Schafer, E. Schachtel, Z. Piotrowski, B. Klopfer, P. Lerner a další. Teoretické koncepty a interpretační postupy budou doplněny kasuistickými ukázkami a budou prezentovány ve vztahu k současným kvantitativním i kvalitativním přístupům k Rorschachově metodě. Jednotlivé setkání nejsou navazující, je tedy možné přihlásit se dle zájmu pouze na vybraná témata setkání.

Trvání kurzu: Kurz probíhá v jednodenních blocích ve frekvenci jednou za měsíc. Nejde o uzavřený cyklus. Lze se přihlásit na kterýkoliv termín.

Čas: 9-16

Místo: Praha

Počet účastníků: maximálně 15