Škola interpretace Rorschachovy metody

Lektor: Mgr. Marek Macák

Škola interpretace ROR - Běh II

Místo konání: Praha

Čas: 9-16

Cena: 1500.- Kč za jedno setkání (při platbě za celý cyklus je cena 7700,-Kč )

Jednotlivé části se konají kombinovaně, tzn. možnost prezenčně i online

Škola interpretace II je druhý běh přednášek, které původně zazněly ve Škole interpretace I, je tedy doporučeno novým zájemcům začít tématy, které realizujeme ve Škole interpretace II. Témata, která aktuálně běží ve Škole interpretace I budou v budoucnu probírána ve Škole interpretace II a později také ve Škole interpretace III. Je nicméně možné přihlásit se na kterékoliv téma, jednotlivá setkání na sebe nenavazuji a účastníci si tak mohou volit témata, která je zajímají. Je třeba to vždy specifikovat v přihlášce.

Termíny a program jednotlivých částí:

13. 3. - Psychotická organizace osobnosti v ROR

29. 5. - Hraniční organizace v ROR (nižší pásmo)

26. 6. - Hraniční organizace v ROR (vyšší pásmo)

18. 9. - Neurotická organizace osobnosti v ROR 

23. 10. - Pohybové odpovědi a fenomény v ROR

20. 11. - Barvové odpovědi a fenomény v ROR, 

11. 12. - Symetrie v ROR


Škola interpretace ROR – Běh I

Místo konání: Praha

Čas: 9-16

Cena: 1500.- Kč za jedno setkání (při platbě za celý cyklus je cena 6600,-Kč )

Jednotlivé části se konají kombinovaně, tzn. možnost prezenčně i online.

Termíny a program jednotlivých částí:

9. 1. - Přehled systému Exner - CS Revised

6. 2. - Rorschach očima Art Brut, Art Brut očima Rorschacha

20. 3. - Perverze v projektivních metodách

24. 4.- Antisocialni osobnost a psychopatie a ROR

22. 5.- Schizoidní osobnost a ROR

19. 6.- Anankastická osobnost a ROR

25.9. Histrionská osobnost a ROR

16.10. Narcistická osobnost a ROR

27.11. Autistická struktura a ROR

18.12. Bipolární spektrum a ROR

Běh I. pokračuje na podzim 2023

Obecné informace o kurzu

Lektor: Mgr. Marek Macák

Informace o kurzu: Kurz je určen především absolventům základních kurzů v Rorschachově metodě, kteří se chtějí dále vzdělávat v Rorschachově metodě.

Náplň kurzu: V této sérii seminářů nabízíme hlubší seznámení s podnětnými historickými aspekty interpretace Rorschachovy metody. Jednotlivá témata budou pokryta s ohledem na vybrané přínosné koncepty klasických autorů i vybraných současných přístupů. Rorschachovská tradice nabízí množství klinicky významných konceptů, které současné kvantifikující modely opomíjí, přestože jejich znalost výrazně obohacuje a prohlubuje kvalitativní aspekt práce s Rorschachovou metodou. Účastníci budou obeznámeni s přínosy díle autorů jakými jsou D. Rapaport, R. Schafer, E. Schachtel, Z. Piotrowski, B. Klopfer, P. Lerner a další. Teoretické koncepty a interpretační postupy budou doplněny kasuistickými ukázkami a budou prezentovány ve vztahu k současným kvantitativním i kvalitativním přístupům k Rorschachově metodě. Jednotlivé setkání nejsou navazující, je tedy možné přihlásit se dle zájmu pouze na vybraná témata setkání.

Trvání kurzu: Kurz probíhá v jednodenních blocích ve frekvenci jednou za měsíc. Nejde o uzavřený cyklus. Lze se přihlásit na kterýkoliv termín.

Čas: 9-16

Místo: Praha

Počet účastníků: maximálně 15