Škola interpretace Rorschachovy metody

Lektor: Mgr. Marek Macák

Škola interpretace ROR - Běh II

Místo konání: Praha

Čas: 9-16

Cena: 1500.- Kč za jedno setkání (při platbě za celý cyklus je cena 7700,-Kč )

Jednotlivé části se konají kombinovaně, tzn. možnost prezenčně i online

Termíny a program jednotlivých částí:

13. 3. - Psychotická organizace osobnosti v ROR

29. 5. - Hraniční organizace v ROR (nižší pásmo)

26. 6. - Hraniční organizace v ROR (vyšší pásmo)

18. 9. - Neurotická organizace osobnosti v ROR 

23. 10. - Pohybové odpovědi a fenomény v ROR

20. 11. - Barvové odpovědi a fenomény v ROR, 

11. 12. - Symetrie v ROR


Škola interpretace ROR – Běh I

Místo konání: Praha

Čas: 9-16

Cena: 1500.- Kč za jedno setkání (při platbě za celý cyklus je cena 6600,-Kč )

Jednotlivé části se konají kombinovaně, tzn. možnost prezenčně i online.

Termíny a program jednotlivých částí:

9. 1. - Přehled systému Exner - CS Revised

6. 2. - Rorschach očima Art Brut, Art Brut očima Rorschacha

20. 3. - Perverze v projektivních metodách

24. 4.- Antisocialni osobnost a psychopatie a ROR

22. 5.- Schizoidní osobnost a ROR

19. 6.- Anankastická osobnost a ROR

Běh I. pokračuje na podzim 2023

Obecné informace o kurzu

Lektor: Mgr. Marek Macák

Informace o kurzu: Kurz je určen především absolventům základních kurzů v Rorschachově metodě, kteří se chtějí dále vzdělávat v Rorschachově metodě.

Náplň kurzu: V této sérii seminářů nabízíme hlubší seznámení s podnětnými historickými aspekty interpretace Rorschachovy metody. Jednotlivá témata budou pokryta s ohledem na vybrané přínosné koncepty klasických autorů i vybraných současných přístupů. Rorschachovská tradice nabízí množství klinicky významných konceptů, které současné kvantifikující modely opomíjí, přestože jejich znalost výrazně obohacuje a prohlubuje kvalitativní aspekt práce s Rorschachovou metodou. Účastníci budou obeznámeni s přínosy díle autorů jakými jsou D. Rapaport, R. Schafer, E. Schachtel, Z. Piotrowski, B. Klopfer, P. Lerner a další. Teoretické koncepty a interpretační postupy budou doplněny kasuistickými ukázkami a budou prezentovány ve vztahu k současným kvantitativním i kvalitativním přístupům k Rorschachově metodě. Jednotlivé setkání nejsou navazující, je tedy možné přihlásit se dle zájmu pouze na vybraná témata setkání.

Trvání kurzu: Kurz probíhá v jednodenních blocích ve frekvenci jednou za měsíc. Nejde o uzavřený cyklus. Lze se přihlásit na kterýkoliv termín.

Čas: 9-16

Místo: Praha

Počet účastníků: maximálně 15