Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých

Lektoři: PhDr. Lenka Krámská, PhD., Doc. PhDr. Petr Kulišťák, PhD., Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.

Místo konání: Praha 

Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých

Místo: Praha 

Čas: 9-16

Termíny: nový běh není vypsán

Obecné informace o kurzu

Garant a koordinátor: Za Českou neuropsychologickou společnost PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.

Smluvním partnerem zajišťujícím organizaci a administrativu je Institut klinické psychologie (Romana Vlčková).

Základní lektorský tým: PhDr. Lenka Krámská, PhD., Doc. PhDr. Petr Kulišťák, PhD., Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. a další odborní lektoři dle jednotlivých témat.

Informace o kurzu: Cílem základního certifikovaného kurzu je vzdělání v teoretických základech klinické neuropsychologie a aplikaci neuropsychologických metod v klinické praxi. Kurz probíhá v 15 jednodenních blocích.

Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví. Certifikát lze vystavit pouze klinickým psychologům.

Náplň kurzu

  • Účastník se seznámí s historií neuropsychologie, a to nejen z hlediska vývoje jednotlivých teoretických konceptů, ale také specifických diagnostických metod.
  • Dále se seznámí s psychologickými a behaviorálními projevy u vybraných onemocnění mozku a abnormalit centrálního nervového systému, které jsou získané či vznikají během vývoje.
  • Osvojí si znalosti standardních diagnostických postupů (administrace, vyhodnocení a interpretace výsledků).
  • Získá znalosti a dovednosti pro formulaci nálezů a kompetence k jejich využití pro klinické, výzkumné a forenzní účely.
  • Účastníci si rozšíří znalosti vztahující se k souvisejícím oborům, jako je medicína (především neurologie, radiologie aj.), vzdělávání a právo. Prohloubí si základní poznatky oboru Etika v neuropsychologii a Forenzní neuropsychologie.

Absolvent kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost k:

  • aplikaci odpovídajících odborných neuropsychologických poznatků a terminologie v klinické praxi,
  • standardní aplikaci neuropsychologických postupů a interpretaci neuropsychologických metod standardním a vědecky podloženým způsobem, zejména při vedení diagnostického rozhovoru, pozorování, posuzování osobnosti, kognitivních funkcí a při formulaci klinického neuropsychologického nálezu,
  • řešení složitých diferenciálně diagnostických úkolů a plánování léčby na základě neuropsychologického diagnostického posouzení,
  • vykonávání klinické a posudkové činnosti v oboru Klinická neuropsychologie.

Způsob zakončení kurzu: Ověření znalostí formou závěrečné zkoušky.

Po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu obdrží účastník kurzu certifikát o absolvování akreditovaného certifikovaného kurzu a o získání zvláštní odborné způsobilosti v Klinické neuropsychologii. Počet kreditů: 67

Počet účastníků: maximálně 15

Více o České neuropsychologické společnosti