Certifikovaný kurz MMPI-2

Lektoři: PhDr. Václava Probstová, CSc. a Mgr. Václav Šnorek

Místo konání: Praha, Brno, Olomouc

NOVÝ Certifikovaný kurz MMPI-2

Místo: Praha

Lektoři: PhDr. Václava Probstová, CSc. a Mgr. Václav Šnorek

Čas: 9-16

Cena: 10200,- Kč za celý kurz

Termíny: zahájení jaro 2025Certifikovaný kurz MMPI-2

Místo: Ostrava

Lektoři: PhDr. Václava Probstová, CSc. a Mgr. Václav Šnorek

Čas: 9-16

Cena: 10200,- Kč za celý kurz

Termíny: zahájení podzim 2025Obecné informace o kurzu

Garant a koordinátor: Mgr. Václav Šnorek

Lektorský tým: PhDr. Václava Probstová, CSc. a Mgr. Václav Šnorek

Informace o kurzu: MMPI-2 patří k základním testovým psychodiagnostickým metodám používaných klinickými psychology. Jde o celosvětově nejrozšířenější komplexní diagnostický nástroj pro zjišťování psychopatologie. Cílem kurzu je zajistit srovnatelně stejné vzdělání v teoretickém zázemí testu, znalost zásad jeho praktické aplikace s cílem zajistit dodržování standardních postupů v administraci, kvantitativním a kvalitativním vyhodnocení jednotlivých škál v jejich vzájemné konfiguraci i jednotlivě tak, aby výsledky vyšetření byly spolehlivé a srovnatelné. Skupinová supervize vede k prohloubení schopnosti interpretace testu MMPI-2 v kontextu klinicko psychologického vyšetření; v jejím průběhu si také mohou účastníci osvojit postupy vlastního supervizního vedení.

Kurz je určen pro psychology ve zdravotnictví a pro klinické psychology.

Náplň kurzu: Základní část (4 dni), supervizní část (2 dni).

  • Vymezení klinické psychodiagnostiky. Její principy a specifika. Klíčové diagnostické kategorie. Současné teorie osobnosti.
  • Charakteristika testu. Jeho historie. Psychometrické kvality. Administrace a skórování. Klinické škály, validizační indexy.
  • Schéma interpretace. Obsahové škály, doplňkové škály, kritické položky. Interpretace, kódové typy.
  • Strukturální analýza. Možnosti kvalitativní interpretace.
  • Složitější kódové typy. Škály poruch osobnosti, škály psychopatologie osobnosti, škály sebevražedného jednání, psychoticko-neurotické indexy.
  • Integrace MMPI-2 a ROR (Comprehensive System).
  • Vliv demografických proměnných a uspořádání testové situace. MMPI u adolescentů a mladších dospělých. Restrukturované klinické škály.
  • Supervize vlastních nálezů

Trvání kurzu: Celkem 6 jednodenních bloků.

Počet účastníků: Maximálně 25

Cena za celý kurz: 10200,- Kč za celý kurz