Diagnostické strategie a hypotézy u psychotických stavů 


LektorkA: Mgr. Hana Navrátilová

NOVÝ KURZ: Diagnostické strategie a hypotézy u psychotických stavů

Místo: Praha

Lektor: Mgr. Hana Navrátilová

Čas: 9-16

Cena: 1500,- Kč,- 

Termíny: 11. 11. 2023 


Obecné informace o kurzu

Lektorka. Mgr. Hana Navrátilová

Tento kurz je primárně určen pro psychology v předatestační přípravě, otevřen je i klinickým psychologům, pokud potřebují získat hlubší diagnostický vhled v rámci diferenciální diagnostiky psychotických onemocnění.

Náplní tohoto praktického kurzu bude názorně stavět diagnostické hypotézy, ověřovat je či vyvracet a tomuto procesu přizpůsobovat diagnostické strategie, kdy cílem psychologického vyšetření by krom závěru měla být i solidní diferenciálně diagnostická rozvaha.

Pro účastníky je zde otevřená možnost si přinést vlastní diagnostickou kazuistiku.

Trvání kurzu: jednodenní blok 9-16

Počet účastníků: maximálně 25

Cena: 1500,- Kč