Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2

Garant a lektor: MUDr. David Holub, Ph.D.

Místo konání: Praha

Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2

Kurz je určen pro lékaře 

Místo: Praha

Lektor: Mgr. Roman Telerovský

Čas: pátek 9-19.30, sobota 9-16

Cena: 13500,- Kč za celý kurz

Termíny: 22.-23. září 2023

24.-25. listopadu 2023

12.-13. ledna 2024

Obecné informace o kurzu

Garant a koordinátor: MUDr. David Holub, Ph.D.

Lektorský tým: MUDr. David Holub, Ph.D., Mgr. Roman Telerovský

Informace o kurzu: Kurz probíhá jako teoreticko-praktická výuka, dotovaná 60 hodinami. Výuka probíhá blokově. Za absolvovaný kurz budou přiděleny body ČLK dle systému celoživotního vzdělávání lékařů pořádaného Českou lékařskou komorou.

Určení: Určen pro lékaře evidované v České lékařské komoře.

Náplň kurzu: Záměrem postgraduálního kurzu je poskytnout praktické vzdělání v psychodiagnostické metodě Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2. Cílem je zajistit získání těchto znalostí a dovedností:

  1. vedení úvodního psychodiagnostického rozhovoru dle principů OPD-2,
  2. klinické posouzení psychického fungování pacienta dle jednotlivých diagnostických os (prožívání nemoci a předpoklady pro léčbu, dysfunkční vztahové vzorce, intrapsychický konflikt, osobnostní struktura, psychická porucha) tak, aby výsledky byly spolehlivé a srovnatelné,
  3. formulování psychodynamického závěru a posouzení indikace a navržení plánu psychologické léčby,
  4. hodnocení změn a efektu psychologické léčby.

Kurz dále zahrnuje v nezbytném rozsahu výuku psychopatologie, psychodynamických modelů diagnostiky osobnosti a odpovídajících výkladových principů.

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost: Absolvent kurzu získá absolvováním "odbornou způsobilost pro aplikaci Operacionalizované psychodynamické diagnostiky OPD-2 při výkonu lékařské profese standardním a vědecky podloženým způsobem."

Způsob zakončení kurzu: Ověřování znalostí u účastníků se realizuje kontinuálně v průběhu celého kurzu (sledování rozvoje schopnosti aplikovat OPD-2 v práci s předloženým klinickým materiálem). Kurz je uzavřen závěrečným ověřením znalostí.

Trvání kurzu: 3x dvoudenní blok (pá/so) v průběhu jednoho roku

Počet účastníků: Maximálně 25

Cena: 11700,- Kč za celý kurz