Certifikovaný kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2

Lektoři: Mgr. Roman Telerovský, MUDr. David Holub, Mgr. Martina Telerovská

Místo konání: Praha, Brno, Olomouc

NOVÝ Certifikovaný kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2

Místo: PRAHA

Lektor: Mgr. Roman Telerovský

Čas: pátek 10-19.30, sobota 9-16

Cena: 13500,- Kč za celý kurz

Termíny: 

8.-9. 11. 2024

6.-7. 12. 2024

24.-25.1. 2024

Obecné informace o kurzu

Garant a koordinátor: Mgr. Roman Telerovský

Lektorský tým: Mgr. Roman Telerovský, MUDr. David Holub, Mgr. Martina Telerovská

Informace o kurzu: Kurz probíhá jako teoreticko-praktická výuka, dotovaná 60 hodinami. Výuka probíhá blokově. Za absolvovaný kurz budou přiděleny body AKP dle systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů.

Určení: Určen pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.

(Do kurzů, které nebudou vedeny jako certifikované, se mohou hlásit také psychiatři, psychosomatičtí lékaři, psychoterapeuti a další zdravotničtí odborníci).

Náplň kurzu: Záměrem postgraduálního kurzu je poskytnout praktické vzdělání v psychodiagnostické metodě Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2. Cílem je zajistit získání těchto znalostí a dovedností:

  1. vedení úvodního psychodiagnostického rozhovoru dle principů OPD-2,
  2. klinické posouzení psychického fungování pacienta dle jednotlivých diagnostických os (prožívání nemoci a předpoklady pro léčbu, dysfunkční vztahové vzorce, intrapsychický konflikt, osobnostní struktura, psychická porucha) tak, aby výsledky byly spolehlivé a srovnatelné,
  3. formulování psychodynamického závěru a posouzení indikace a navržení plánu psychologické léčby,
  4. hodnocení změn a efektu psychologické léčby.

Kurz dále zahrnuje v nezbytném rozsahu výuku psychopatologie, psychodynamických modelů diagnostiky osobnosti a odpovídajících výkladových principů.

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost: Absolvent certifikovnaého kurzu získá absolvováním "zvláštní odbornou způsobilost pro aplikaci Operacionalizované psychodynamické diagnostiky OPD-2 při výkonu zdravotnického povolání v oblasti klinické psychologie standardním a vědecky podloženým způsobem."

Absolventi necertifikovaného kurzu obdrží certifkát IKP o způsobilosti používat OPD-2 v psychologické, psychoterapeutické a výzkumné praxi.

Způsob zakončení kurzu: Ověřování znalostí u účastníků se realizuje kontinuálně v průběhu celého kurzu (sledování rozvoje schopnosti aplikovat OPD-2 v práci s předloženým klinickým materiálem). Kurz je uzavřen závěrečným ověřením znalostí.

Trvání kurzu: 3x dvoudenní blok (pá/so) v průběhu jednoho roku

Počet účastníků: Maximálně 25

Cena: 13500,- Kč za celý kurz