Certifikovaný kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2

Lektoři: Mgr. Roman Telerovský, MUDr. David Holub, Mgr. Martina Telerovská

Místo konání: Praha, Brno, Olomouc

Certifikovaný kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2

Místo: Praha

Lektor: Mgr. Roman Telerovský

Čas: pátek 10-19.30, sobota 9-16

Cena: 11700,- Kč za celý kurz

Termíny: zahájení na jaře 2022

Certifikovaný kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2

Místo: Praha

Lektor: Mgr. Roman Telerovský

Čas: pátek 10-19.30, sobota 9-16

Cena: 11700,- Kč za celý kurz

Termíny: 

24.-25.9. 2021 (1. blok)

26.-27.11.2021 (2. blok)

21.-22.1,2022 (3. blok)

Kurz je obsazen


Certifikovaný kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2

Místo: Praha 

Lektor: Mgr. Roman Telerovský

Čas: pátek 10-19.30, sobota 9-16

Cena: 11700,- Kč za celý kurz

Termíny: 

18.-19. 6. 2021 (2. blok)

10.-11.9. 2021 (3. blok)

Kurz je obsazen

Obecné informace o kurzu

Garant a koordinátor: Mgr. Roman Telerovský

Lektorský tým: Mgr. Roman Telerovský, MUDr. David Holub, Mgr. Martina Telerovská

Informace o kurzu: Kurz probíhá jako teoreticko-praktická výuka, dotovaná 60 hodinami. Výuka probíhá blokově. Za absolvovaný kurz budou přiděleny body AKP dle systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů.

Určení: Určen pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.

(Do kurzů, které nebudou vedeny jako certifikované, se mohou hlásit také psychiatři, psychosomatičtí lékaři, psychoterapeuti a další zdravotničtí odborníci).

Náplň kurzu: Záměrem postgraduálního kurzu je poskytnout praktické vzdělání v psychodiagnostické metodě Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2. Cílem je zajistit získání těchto znalostí a dovedností:

  1. vedení úvodního psychodiagnostického rozhovoru dle principů OPD-2,
  2. klinické posouzení psychického fungování pacienta dle jednotlivých diagnostických os (prožívání nemoci a předpoklady pro léčbu, dysfunkční vztahové vzorce, intrapsychický konflikt, osobnostní struktura, psychická porucha) tak, aby výsledky byly spolehlivé a srovnatelné,
  3. formulování psychodynamického závěru a posouzení indikace a navržení plánu psychologické léčby,
  4. hodnocení změn a efektu psychologické léčby.

Kurz dále zahrnuje v nezbytném rozsahu výuku psychopatologie, psychodynamických modelů diagnostiky osobnosti a odpovídajících výkladových principů.

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost: Absolvent certifikovnaého kurzu získá absolvováním "zvláštní odbornou způsobilost pro aplikaci Operacionalizované psychodynamické diagnostiky OPD-2 při výkonu zdravotnického povolání v oblasti klinické psychologie standardním a vědecky podloženým způsobem."

Absolventi necertifikovaného kurzu obdrží certifkát IKP o způsobilosti používat OPD-2 v psychologické, psychoterapeutické a výzkumné praxi.

Způsob zakončení kurzu: Ověřování znalostí u účastníků se realizuje kontinuálně v průběhu celého kurzu (sledování rozvoje schopnosti aplikovat OPD-2 v práci s předloženým klinickým materiálem). Kurz je uzavřen závěrečným ověřením znalostí.

Trvání kurzu: 3x dvoudenní blok (pá/so) v průběhu jednoho roku

Počet účastníků: Maximálně 25

Cena: 11700,- Kč za celý kurz