Supervizní seminář v Rorschachově metodě u dětí

Lektor: PhDr. Dana Krejčířová

Supervizní seminář v Rorschachově metodě u dětí

Místo: Praha

Čas: 9-16

Cena: 1500,- Kč,- Kč za jedno setkání

Termíny: 

Obecné informace o kurzu

Lektor: PhDr. Dana Krejčířová

Informace o kurzu: Kurz je určen psychologům pracujícím s Rorschachovou metodou u dětí, kteří se chtějí dále vzdělávat v interpretaci výsledků Rorschachovy metody a jejich integraci s ostatními metodami v klinickém vyšetření.

Každému bloku kurzu budou přiděleny body AKP dle systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů.

Náplň kurzu: Obsahem seminářů je rozbor vlastních protokolů

Trvání kurzu: Jednodenní bloky

Čas: 9-16

Počet účastníků: Maximálně 12

Cena kurzu: 1500,- Kč / jednodenní blok