Psychoterapeutické intervence u psychóz 

Transpersonální rozměr

Lektorky: Mgr. Hana Navrátilová a Mgr. Hana Ortmannová

Kurz Psychoterapeutické intervence u psychóz (transpersonální rozměr)

Místo: Praha

Lektor: Mgr. Hana Navrátilová, Mgr. Hana Ortmannová

Čas: 9-16

Cena: 1500,- Kč

Termíny: 14. 12. 2023


Obecné informace o kurzu

Lektorka. Mgr. Hana Navrátilová

Kurz je určen psychologům, psychiatrům, arteterapeutům, sociálním pracovníkům a zdravotním sestrám, kteří mají zájem o hlubší pochopení psychotických stavů u svých pacientů. Jedná se další volné pokračování kurzu Psychoterapeutické intervence u psychóz, přičemž je sestavený tak, aby byl srozumitelný i pro ty posluchače, kteří žádný z předchozích kurzů o psychózách neabsolvovali.

Ústředním tématem jsou témata a obsahy, které překračují naší každodenní zkušenost a které se zároveň v bohaté symptomatice psychotických stavů hojně vyskytují. Podíváme se na průsečíky a diferenciace mezi psychotickým stavem a psychospirituální krizí. Načrtneme souvislosti mezi psychózou a stavy rozšířeného vědomí. Zastavíme se u fenoménu transgeneračního přenosu v rámci širších kulturních souvislostí. Pokusíme se o pochopení psychotických stavů i prostřednictvím konceptů Transpersonální psychologie. Teorie bude doplněna o relevantní kazuistické útržky. Otevřena je i možnost konzultovat vlastní kazuistiku

Počet účastníků: maximálně 25

Cena: 1500,- Kč