Kurz psychoterapie psychóz

Lektor: Mgr. Hana Navrátilová

Nový běh aktuálně není vypsán

Kurz Psychoterapie psychóz - 1

Místo: Praha 

Lektor: Mgr. Hana Navrátilová

Čas: 9-16

Cena: 2600,- Kč,- za celý dvoudenní kurz

Termíny: kurz se uskuteční v roce 2021

Kurz je OBSAZEN


Kurz Psychoterapie psychóz - 2

Místo: Praha

Lektor: Mgr. Hana Navrátilová

Čas: 9-16

Cena: 2600,- Kč,- za celý dvoudenní kurz

Termíny: kurz se uskuteční v roce 2021

Kurz je OBSAZEN

Obecné informace o kurzu

Lektorka. Mgr. Hana Navrátilová

Kurz I: Kurz je určen všem psychologům, především těm, kteří se věnují nebo chtějí věnovat psychoterapeutické práci s pacienty s funkčním psychotickým onemocněním. V rámci tohoto dvoudenního kurzu se seznámí s hlavními zásadami a specifiky terapeutické práce s touto klientelou. Představena budou jak teoretická východiska, tak praktické techniky, doplněné příklady z praxe. Kurz nemůže nijak suplovat psychoterapeutický výcvik, spíše se snaží zprostředkovat zkušenost, jak lze psychoterapeutické postupy aplikovat u pacientů s psychózou. Upozornit na určitá úskalí a specifika.

Náplň kurzu I:

 • Teoretická východiska etiopatogenese psychotického onemocnění
 • Specifika psychoterapeutické práce s psychotickými pacienty
 • Nároky na nosný terapeutický vztah
 • Možnosti a cíle skupinové psychoterapie
 • Náhled na nemoc jako cíl i funkční obrana
 • Práce se zdravými strukturami já
 • Aspekty a obsah psychoedukace v rámci prevence relapsu
 • Prevence postpsychotické deprese

Kurz II: Jedná se o tématicky navazující kurz na Psychoterapii psychóz 1. Je určen všem psychologům a psychoterapeutům, kteří s pacienty s funkčním psychotickým onemocněním pracují. Zabývá se specifickými technikami, které pomáhají kotvit pacienta v realitě, podporují tvorbu náhledu na nemoc a usnadňují zpracování psychotické zkušenosti. Seznamuje s možnými způsoby práce s přetrvávajícími pozitivním symptomy. Kurz je obohacen příklady z praxe.

Náplň kurzu II:

 • Možnosti arteterapie
 • Potenciál práce s metaforou
 • Používané arteterapeutické techniky - jejich cíle a způsob práce
 • Psychoterapeutická práce s hlasy
 • Psychoterapeutická práce s paranoiou

Počet účastníků: maximálně 25

Cena: 2600,- Kč za jeden kurz