Psychoterapie psychóz 

(Certifikovaný kurz Psychoterapeutické intervence u psychóz zaměřené na náhled onemocnění, zvládání akutních symptomů a zpracování psychotické zkušenosti

Lektorky: Mgr. Hana Navrátilová a Mgr. Hana Ortmannová

Certifikovaný kurz Psychoterapeutické intervence u psychóz (1.-3. část)

Místo: Praha

Lektor: Mgr. Hana Navrátilová, Mgr. Hana Ortmannová

Čas: 9-16

Cena: 9000,- Kč,- za celý certifikovaný kurz

(V případě absolvování samostatné části kurzu je cena 3500,- Kč)

Termíny:

PP1: 20.-21. 1. 2024

PP2: 14.-15. 3. 2024

PP3: 17.-18. 5. 2024


Psychoterapeutické intervence u psychóz – primitivní obranné mechanismy

Kurz je určen psychologům, psychiatrům, arteterapeutům, sociálním pracovníkům a zdravotním sestrám, kteří mají zájem o hlubší pochopení psychotických stavů u svých pacientů. Jedná se další volné pokračování kurzu Psychoterapeutické intervence u psychóz, přičemž je sestavený tak, aby byl srozumitelný i pro ty posluchače, kteří žádný z předchozích kurzů o psychózách neabsolvovali.

Ústředním tématem kurzu jsou primitivní obranné mechanismy a jejich manifestace v klinickém obraze pacienta s psychózou. Cílem je poskytnout vhled do psychotického myšlení, prožívání a jednání. Zastavíme se také u aspektů flexibilní skupinové psychoterapie. Teorie je zde bohatě protkána kazuistickými útržky. Podíváme se na možnosti práce se sny u pacientů s psychózou, jako způsobu zpracování tíživých emocí a/nebo integrace psychotické zkušenosti. V rámci kurzu je pro účastníky otevřená i možnost konzultovat vlastní kazuistiku.

Místo konání: Praha

Lektorka kurzu: Mgr. Hana Dušák Navrátilová

Účastnický poplatek: 1500,- Kč

Termín kurzu: 18. 4. 2024


Psychoterapeutické intervence u psychóz – transpersonální rozměr

Kurz je určen psychologům, psychiatrům, arteterapeutům, sociálním pracovníkům a zdravotním sestrám, kteří mají zájem o hlubší pochopení psychotických stavů u svých pacientů. Jedná se další volné pokračování kurzu Psychoterapeutické intervence u psychóz, přičemž je sestavený tak, aby byl srozumitelný i pro ty posluchače, kteří žádný z předchozích kurzů o psychózách neabsolvovali.

Ústředním tématem jsou témata a obsahy, které překračují naší každodenní zkušenost a které se zároveň v bohaté symptomatice psychotických stavů hojně vyskytují. Podíváme se na průsečíky a diferenciace mezi psychotickým stavem a psychospirituální krizí. Načrtneme souvislosti mezi psychózou a stavy rozšířeného vědomí. Zastavíme se u fenoménu transgeneračního přenosu v rámci širších kulturních souvislostí. Pokusíme se o pochopení psychotických stavů i prostřednictvím konceptů Transpersonální psychologie. Teorie bude doplněna o relevantní kazuistické útržky. Otevřena je i možnost konzultovat vlastní kazuistiku.

Místo konání: Praha

Lektorka kurzu: Mgr. Hana Dušák Navrátilová

Účastnický poplatek: 1500,- Kč

Termín kurzu: 14. 12. 2023


Obecné informace o kurzu

Lektorka. Mgr. Hana Navrátilová

Kurz 1. část: Kurz je určen všem psychologům, především těm, kteří se věnují nebo chtějí věnovat psychoterapeutické práci s pacienty s funkčním psychotickým onemocněním. V rámci tohoto dvoudenního kurzu se seznámí s hlavními zásadami a specifiky terapeutické práce s touto klientelou. Představena budou jak teoretická východiska, tak praktické techniky, doplněné příklady z praxe. Kurz nemůže nijak suplovat psychoterapeutický výcvik, spíše se snaží zprostředkovat zkušenost, jak lze psychoterapeutické postupy aplikovat u pacientů s psychózou. Upozornit na určitá úskalí a specifika.

Náplň 1. části (dvoudenní blok):

 • Teoretická východiska etiopatogenese psychotického onemocnění
 • Specifika psychoterapeutické práce s psychotickými pacienty
 • Nároky na nosný terapeutický vztah
 • Možnosti a cíle skupinové psychoterapie
 • Náhled na nemoc jako cíl i funkční obrana
 • Práce se zdravými strukturami já
 • Aspekty a obsah psychoedukace v rámci prevence relapsu
 • Prevence postpsychotické deprese


Kurz 2. část: Jedná se o tématicky navazující kurz na Psychoterapii psychóz 1. Je určen všem psychologům a psychoterapeutům, kteří s pacienty s funkčním psychotickým onemocněním pracují. Zabývá se specifickými technikami, které pomáhají kotvit pacienta v realitě, podporují tvorbu náhledu na nemoc a usnadňují zpracování psychotické zkušenosti. Seznamuje s možnými způsoby práce s přetrvávajícími pozitivním symptomy. Kurz je obohacen příklady z praxe.

Náplň 2. části (dvoudenní blok):

 • Možnosti arteterapie
 • Potenciál práce s metaforou
 • Používané arteterapeutické techniky - jejich cíle a způsob práce
 • Psychoterapeutická práce s hlasy
 • Psychoterapeutická práce s paranoiou


Kurz 3. část: Jedná se o tématicky navazující kurz na Psychoterapii psychóz 1 a 2. Je určen všem psychologům a psychoterapeutům, kteří s pacienty s funkčním psychotickým onemocněním pracují. Zaměřený je na specifika při práci s dětmi a dospívajícími. 

Náplň 3. části (dvoudenní blok):

 • Diagnostické zkušenosti s psychotickým onemocněním v dětství a v dospívání - specifické symptomy, diferenciální diagnostika, varovné příznaky v dětství a dospívání. 
 • Psychoterapeutická práce s dospívajícím s psychózou v rámci režimového oddělení a individuálně.
 • Význam práce s rodinou.
 • Supervize kazuistik. Práce s předloženými případovými studiemi, supervize navrhovaných psychoterapeutických postupů a technik. 
 • Tvorba adekvátních psychoterapeutických strategii.


Trvání kurzu: 3x dvoudenní blok v průběhu jednoho roku

Počet účastníků: maximálně 25

Cena: 9000,- Kč za celý kurz

(V případě absolvování samostatné dvoudenníčásti je cena 3500,- Kč)