Psychoterapie psychóz 

(Certifikovaný kurz Psychoterapeutické intervence u psychóz zaměřené na náhled onemocnění, zvládání akutních symptomů a zpracování psychotické zkušenosti

Lektorky: Mgr. Hana Navrátilová a Mgr. Hana Ortmannová


Certifikovaný kurz Psychoterapeutické intervence u psychóz (1.-3. část)

Místo: Praha

Lektor: Mgr. Hana Navrátilová, Mgr. Hana Ortmannová

Čas: 9-16

Cena: 9000,- Kč,- za celý certifikovaný kurz

(V případě absolvování samostatné části kurzu je cena 3500,- Kč)

Termíny: 

Leden/únor 2023 Blok III. (Bude upřesněno)

---

1.-2.4.2023 Blok I. (Sobota a neděle)

29.-30.5.2023 Blok II. (Pondělí a úterý)

Září/říjen 2023 Blok III. (Bude upřesněno)


Obecné informace o kurzu

Lektorka. Mgr. Hana Navrátilová

Kurz 1. část: Kurz je určen všem psychologům, především těm, kteří se věnují nebo chtějí věnovat psychoterapeutické práci s pacienty s funkčním psychotickým onemocněním. V rámci tohoto dvoudenního kurzu se seznámí s hlavními zásadami a specifiky terapeutické práce s touto klientelou. Představena budou jak teoretická východiska, tak praktické techniky, doplněné příklady z praxe. Kurz nemůže nijak suplovat psychoterapeutický výcvik, spíše se snaží zprostředkovat zkušenost, jak lze psychoterapeutické postupy aplikovat u pacientů s psychózou. Upozornit na určitá úskalí a specifika.

Náplň 1. části (dvoudenní blok):

 • Teoretická východiska etiopatogenese psychotického onemocnění
 • Specifika psychoterapeutické práce s psychotickými pacienty
 • Nároky na nosný terapeutický vztah
 • Možnosti a cíle skupinové psychoterapie
 • Náhled na nemoc jako cíl i funkční obrana
 • Práce se zdravými strukturami já
 • Aspekty a obsah psychoedukace v rámci prevence relapsu
 • Prevence postpsychotické deprese


Kurz 2. část: Jedná se o tématicky navazující kurz na Psychoterapii psychóz 1. Je určen všem psychologům a psychoterapeutům, kteří s pacienty s funkčním psychotickým onemocněním pracují. Zabývá se specifickými technikami, které pomáhají kotvit pacienta v realitě, podporují tvorbu náhledu na nemoc a usnadňují zpracování psychotické zkušenosti. Seznamuje s možnými způsoby práce s přetrvávajícími pozitivním symptomy. Kurz je obohacen příklady z praxe.

Náplň 2. části (dvoudenní blok):

 • Možnosti arteterapie
 • Potenciál práce s metaforou
 • Používané arteterapeutické techniky - jejich cíle a způsob práce
 • Psychoterapeutická práce s hlasy
 • Psychoterapeutická práce s paranoiou


Kurz 3. část: Jedná se o tématicky navazující kurz na Psychoterapii psychóz 1 a 2. Je určen všem psychologům a psychoterapeutům, kteří s pacienty s funkčním psychotickým onemocněním pracují. Zaměřený je na specifika při práci s dětmi a dospívajícími. 

Náplň 3. části (dvoudenní blok):

 • Diagnostické zkušenosti s psychotickým onemocněním v dětství a v dospívání - specifické symptomy, diferenciální diagnostika, varovné příznaky v dětství a dospívání. 
 • Psychoterapeutická práce s dospívajícím s psychózou v rámci režimového oddělení a individuálně.
 • Význam práce s rodinou.
 • Supervize kazuistik. Práce s předloženými případovými studiemi, supervize navrhovaných psychoterapeutických postupů a technik. 
 • Tvorba adekvátních psychoterapeutických strategii.


Trvání kurzu: 3x dvoudenní blok v průběhu jednoho roku

Počet účastníků: maximálně 25

Cena: 9000,- Kč za celý kurz

(V případě absolvování samostatné dvoudenníčásti je cena 3500,- Kč)