Disharmonický vývoj osobnosti

Lektor: PhDr. Karolína Malá

Disharmonický vývoj osobnosti

Místo: Brno

Lektor: PhDr. Karolína Malá

Čas: 9-16

Cena: 1300,- Kč,- za jednodenní blok

Termíny: KURZ JE OBSAZEN

Obecné informace o kurzu

Lektor: PhDr. Karolína Malá

Informace o kurzu: Jednodenní kurz se krátce soustřeďuje na teoretický rámec diagnostiky disharmonického vývoje osobnosti a dále na kazuistikách jsou podrobně ilustrovány jednotlivé typy disharmonických vývojů, doložen je následně jejich teoretický prototypický popis. Pozornost je věnována rovněž srovnání jednotlivých typů disharmonických osobnostních vývojů, tj. jejich diferenciální diagnostice. Vítány jsou i kazuistiky účastníků kursu s tím, že je možné určitou časovou dotaci věnovat i jejich případům z praxe.

Počet účastníků: maximálně 25

Cena za kurz: 1300,- Kč